Български пощи
PP-00016-2014-0002ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 А ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г”

Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8А от ЗОП и с предмет „Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г”
Указания за участие и описание на обществената поръчка
Списък на документите съдържащ се в офертата
Административни сведения
Декларация по чл.47, ал.1 от Закона за обществените поръчки
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
Проект на договор за обособена позиция № 1
Проект на договор за обособена позиция № 2
Проект на договор за обособена позиция № 3
Проект на договор за обособена позиция № 4
Образец на оферта за обособена позиция № 1
Образец на оферта за обособена позиция № 2
Образец на оферта за обособена позиция № 3
Образец на оферта за обособена позиция № 4

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"