Български пощи
Пожарна безопасност
УПБЗН – АПРИЛЦИ ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА ОПАСНОСТ ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ
Във връзка с продължителното засушаване и високите температури УПБЗН - Априлци обръща внимание за повишената пожарна опасност в горите и земеделският фонд.
Основните правила за недопускане на пожари в горски и земеделски площи са:
-    Не палете огън в гората, извън обособените и обозначени за целта места;
-    След използване на огън, задължително се загася, чрез обилно заливане с вода и зариване с почва;
-    Не хвърляйте незагасени цигари и кибритени клечки;
-    Не палете сухи треви, стърнища, крайпътни ивици и отпадъци;
-    Не изхвърляйте битови отпадъци и стъклени бутилки в горите и земеделски площи;
-    Не позволявайте на децата да играят с огън, кибрити, запалки  и др. и не ги оставяйте без наблюдение!
За пожарите в горите трябва да знаете:
-    Огънят се разпространява по-бързо отколкото изглежда, особено по стръмни терени;
-    Вятърът е особено опасен и можете да се окажете в смъртоносен капан
Действия при пожар:
-    При забелязване на признаци за пожар / дим, пламъци/ е необходимо бързо да оцените обстановката и да прецените къде е безопасно;
-    Своевременно да сигнализирате на телефон 112, като предадете информация за мястото и имате ли информация за застрашени хора;
-    Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с вода, пръст, пясък и тупалки от зелени клони.
Не забравяйте – предизвикването на пожар носи административно-наказателна отговорност. При пожари със значителна стойност нарушителят се наказва с лишаване от свобода от 1 до 10 години.

Началник УПБЗН – мл. експ. Богдан Мешев
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"