Български пощи
МИГ Троян и Априлци

Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци” е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо обществено полезна дейност на територията на общините Троян и Априлци.  Инициативата е подкрепена с прякото участие на общините Троян и Априлци, Института за планинско животновъдство и земеделие – Троян, както и от представители на частния бизнес от територията на двете общини.

Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци” обхваща цялата територия  на община Троян и на община Априлци.

Основната стратегическа цел на Сдружението, която трябва да бъде постигната чрез изпълнение на Стратегията за местно развитие е:

Превръщане територията на МИГ Троян и Априлци в привлекателен район от Централна Стара планина със съхранена природа, съчетал духа и традициите на балканджиите с модерна икономика и европейско качество на живот, развиващ екологосъобразно планинско животновъдство, земеделие и атрактивен туризъм.

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно