Български пощи
Бланки

Декларация по чл.117 от Закона за местни данъци и такси
Декларация за освобождаване от такса за притежаване на куче на самотно живеещи хора

Декларация по чл.54,ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
Декларация по чл. 54, ал. 1  от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил
Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
Декларация за броя на леглата в туристическия обект
Декларация - отписване МПС

Декларация за използвани съдове за битови отпадъци
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 71, Т. 1 ОТ ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Списък на необходими документи при регистрация
Заявление - данъчна оценка
Заявление за отписване на недвижим имот
Заявление - издаване на документ
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 32, ал. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ОБЛАГАНЕ  С  ДАНЪК  ВЪРХУ  НАСЛЕДСТВАТА
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"