Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
ПОКАНА: ОТНОСНО Провеждане на консултации за състава на СИК в Община Априлци за произвеждане на изори за членове на Европейския парламент от РБ на 26 май 2019 г.
15.04.2019

ПОКАНА

            Във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени с Решение 4-ЕП от 23.03.2019г., Указ № 53/19.03.2019г. (ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г.) на Президента на Република България, чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 12.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Решение № 16-ЕП от 11.04.2019 г. на Районна избирателна комисия Ловеч, Ви каня на 18.04.2019 г./четвъртък/ от 13.00 ч. в залата на ОбС – Априлци намираща се на втория етаж на сградата на Общинска администрация – Априлци, за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК  на територията на община Априлци.

Съгласно чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс и т. 9 от Решение № 150-ЕП от 12.04.2019 г. на Централна избирателна комисия при консултациите участващите партии и коалиции представят:

 

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

  1. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
  2. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
  3. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква т. 1.

 

С Решение № 16-ЕП от 11.04.2019 г. на Районна избирателна комисия Ловеч са определени броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на община Априлци при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"