Български пощи
Новини и съобщения
Разяснителната кампания по отношение на превантивни мерки за недопускане разпространението на болестта „африканска чума“ по свинете
01.10.2018

 Разяснителната кампания по отношение на превантивни мерки за недопускане разпространението на болестта „африканска чума“ по свинете


Всеки обект, в който се отглеждат свине следва да има сключен с регистриран ветеринарен лекар договор за ветеринарномедицинско обслужване.
Във всички обекти  е  забранено  изхранване  на кухненски  отпадъци.
Какви са мерките за биосигурност, на  които трябва да отговарят  отделните обекти за отглеждане на свине и какво представляват те по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност:
„Лично стопанство”/стопанство тип „заден двор” е отглеждане на животни в двор на къща (жилище), в която могат да се отглеждат до 5 броя свине за угояване за лични нужди (в този обект НЕ се разрешава отглеждането на свине майки и некастрирани нерези).
Мерки за биосигурност, на които трябва да отговаря личното стопанство:
1. Обектът да е ограден по начин, непозволяващ свободен достъп на хора и други животни във фермата с цел осигуряване безопасността на обекта и здравето и блогосъстоянието на животните.
2. Помещението в което се отглеждат свинете е изградено така, че не позволява травмиране на животните (в съъответствие с изискванията за защита и хуманно отношение към свинете).
3. Помещението разполага с достатъчно количество вода за пиене от собствен водоизточник и/или е директно свързано с водоснабдителната мрежа.
4. В обекта не може да се развъждат свине, нито животните да напускат обекта. Всички животни в обекта могат да пристигнат от обект, в който отглеждане на свине майки е разрешено. Животните пристигат в обекта идентифицирани и с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА ДОМАШНИ СВИНЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АЧС


Африканската чума по свинете е силно заразно заболяване, което засяга свинете от различни възрасти без значение от пола. За предотвратяване на разпространението на вируса от засегнатите райони е необходимо собствениците на животни да спазват следните правила:
1. Домашните свине не трябва да се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо.
2. Термичната преработка на месото унищожава вируса. Прясното месо добито за лична консумация трябва да се преработи термично, заедно с костите, до пълно му приготвяне (варене, пържене, печене, консервиране в буркани и т.н.).
3. От прясното месо добито за лична консумация не трябва да се произвеждат сурово-сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, маринована сланина и др.).
4. Вътрешните органи се обработват термично до пълното им приготвяне (варене, пържене, печене) или се заравят на дълбочина, която не позволява изравянето им от животни.
5. Сланината трябва да премине термична обработка (варене или стопяване на мазнините до получаване на пръжки и свинска мас)
6. Замразеното свинско месо е потенциален източник на разпространение на вируса, поради което не трябва да напуска дома на собственика. Месото може да се консумира в домашни условия, след термична преработка (готвени ястия, печено или варено и др.). Приготвените ястия не трябва да напускат дома. Опаковките (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано замразеното месо също са потенциален източник на инфекция, ако бъдат изхвърляни като битов отпадък. 
7.  В случаи на дране на закланите свине, добитите кожи на животните също са източник на зараза и трябва да се заровят на дълбочина, която не позволява изравянето им от други животни или се предават за унищожаване.
8. Кръвта, стомашно-чревното съдържание и другите отпадъци негодни за консумация (нокти, четина, зурли и др.) на мястото където са заклани животните се заравят на дълбочина, която не позволява отравянето им от други животни или се предават за унищожаване.
Ако преди клане на свине за лична консумация стопаните забележат симптоми като загуба на апетит, ускорено и затруднено дишане, секреция от носа и очите, некоординирани движения, кървава диария, видими подкожни кръвоизливи по крайниците и ушите или по време на клане установят кръвооизливи по целия труп, насъбрана кървава течност в корема и гръдния кош, почернял и разширен далак, малки червени петна от кръвоизливи по бъбреците НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМЯТ ВЕНЕРИНАРЕН ЛЕКАР И ДА ПРЕУСТАНОВЯТ ОБРАБОТКАТА НА ТРУПА. Всички хора, които участват при клането, трябва да предприемат всички хигиенни мерки да не разнесат вируса до домовете си!

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"