Български пощи
FastPay
Профил на купувача
ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.58, АЛ.3 ОТ ППЗОП
25.09.2016
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.58, АЛ.3 ОТ ППЗОП


ОТНОСНО: Провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки по предварителни заявки на хранителни продукти по обособени позиции до детски и социални заведенията на територията на община Априлци през 2016 – 2017”
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание 58, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам че ще се проведе публичното жребий на класираните на първо място оферти на участници в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки по предварителни заявки на хранителни продукти по обособени позиции до детски и социални заведенията на територията на община Априлци през 2016 – 2017”

Жребият ще се проведе на 29.09.2016 г. /четвъртък/ от 13:30 ч. в сградата на Общинска администрация - Априлци, гр.Априлци, ул."Васил Левски " № 109;
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"