Български пощи
Новини и съобщения
Актуализация на Общинска програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците на Община Априлци
07.07.2017С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Актуализация на Общинска Програма за управление на отпадъците на Община Априлци
Във връзка с предстоящото разглеждане и приемане на актуализирания вариант на Общинска програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците на Община Априлци от Общинският съвет – гр. Априлци.
Проектът за актуализация на Програмата е изготвен при спазване принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове в качеството ми на съставител на проекта за актуализация  на Общинска програма Програма за управление на отпадъците на Община Априлци, на 07.07.2017 г.  бе разпоредено публикуване на интернет страницата на община Априлци.
В 14 дневен срок от публикуване на проекта за актуализиция на Общинска програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците на Община Априлци, заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища на e-mail: apriltsi1976@abv.bg

ТУК можете да се запознаете с пълният текст на Общинска програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците на Община Априлци

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"